Rudbeckia subtomentosa
scientific name
Rudbeckia subtomentosa
 
common name
sweet black-eyed Susan
 
soil type
mesic
 
flowering time
summer-autumn