Liatris aspera
scientific name
Liatris aspera
 
common name
lacerate blazing star
 
soil type
mesic-dry
 
flowering time
summer-autumn
 
Photo courtesy: Kenneth Robertson