Carex tonsa
scientific name
Carex sp.
 
common name
sedges
 
soil type
mesic-dry
 
flowering time
spring-autumn
 
Photo courtesy: Kenneth Robertson